Inschrijven

Je inschrijven in het CLW...

Wanneer inschrijven?

 • Tijdens het schooljaar: Op schooldagen vanaf 9u tot 16u
 • Tijdens de zomervakantie: De eerste week van juli en de laatste week van augustus op weekdagen van 15u tot 18u.
 • Na afspraak: Tel: 02/7798700 of per e-mail: onthaal@clwwoluwe.be

Wat breng je mee om je in te schrijven?

 • ouder(s)/voogd indien je jonger bent dan 18 jaar
 • attest CLB indien je jonger bent dan 16 jaar (zie voorwaarden onder)
 • 100€ voor eenmalige bijdrage in de schoolkosten
 • identiteitspapieren
 • SIS-kaart
 • bankkaart
 • rapport vorige school
 • kopieën van behaalde studiebewijzen
 • Indien mogelijk onderstaand document laten invullen door je behandelende geneesheer en meebrengen (klik hier om het medisch attest te downloaden).

Voorwaarden?

Je kan je inschrijven zodra je 16 jaar bent. Ben je pas 15 jaar, maar heb je reeds 2 jaar secundair onderwijs gevolgd, dan kan je uitzonderlijk ook inschrijven. Je moet een attest van het CLB van je huidige school hebben, waarin staat dat je deeltijds onderwijs mag volgen ondanks je jonge leeftijd. Dit advies moet op papier staan en afgetekend zijn door de CLB medewerker. Breng dit attest mee wanneer je je komt inschrijven. Je ouders blijven kinderbijslag krijgen tot je 18 jaar wordt(tot augustus van dat jaar). Ben je ouder dan 18 jaar, dan kan je je enkel inschrijven onder bepaalde voorwaarden (onder andere dat je zo vlug mogelijk regulier tewerkgesteld wordt). Samen met je inschrijving in het CLW, schrijven we je ook in als werkzoekende bij www.VDAB.be en bij www.ACTIRIS.be.

Het centrumreglement

Hier kan je ons reglement raadplegen...